Robin Hoodin syyskokous pidettiin Tuulimäessä 27.11.

Olennaisimmat päätökset tiivistettynä:

  • Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Setälä
  • Hallitukseen valittiin Seppo Hätösen lisäksi Jukka Karvonen, Anne Lantee, Heikki Auralinna sekä Jarkko Rannila
  • Jäsenmaksuksi päätettiin 100€ aikuisilta, 60€ junioreilta, 100€ ulkojäseniltä ja 10€ kannatusjäseniltä
  • Hyväksyttiin merkki- ja palkitsemisohjesääntö. Stipendejä voi anoa vuoden 2013 osalta 11.12.2013 mennessä.

Kokouksen päätökset kokonaisuudessaan löytyvät jäsensivuilta osiosta kokousmateriaalit.