Kokouskutsu

Robin Hood ry
Seuran kevätkokous
25.4.2017 klo 18:00

Seuran kevätkokous pidetään tiistaina 25.4. Tuulimäen väestönsuojan kahviossa klo 18:00 alkaen.

Kokouksen esityslista:
1. Suoritetaan kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
6. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä esitetään toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Suoritetaan kokouksen päättäminen.

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita paikalle!