Jäseneksi liittyminen (in English further down)

 

Seuran jäsenyydet hallitaan Suomisportissa ja sen kautta ostetaan myös seuran tapahtumia, kuten ohjausryhmiä, ja kilpailulisenssejä. Suomisport on Olympiakomitean tuottama palvelu kaikille suomalaisille urheiluseuroille. Omasta Suomisportin profiilistasi voit tarkastella mm. avoimia maksujasi, jäsenyyksiäsi, tuloksiasi ja ilmoittautua kilpailuihin ja tapahtumiin Kaikki Robin Hoodin ostettavat tapahtumat (kuten ohjausryhmät) alkavat sanoilla ”Robin Hood”. ”Etsi tapahtumia” on Suomisportissa erillinen valinta ”Ostamaan” –valinnan vieressä. Ohjausryhmien ostaminen edellyttää että seuran vuosittainen jäsenmaksu on maksettu ensin.

Halutessasi liittyä jäseneksi klikkaa alempana olevista linkeistä sinulle tai huollettavallesi sopivaa jäsenluokan vaihtoehtoa. Seuraaville vuosille uusi jäsenmaksu generoituu oleville jäsenille automaattisesti uudelleen, ellei jäsen ole eronnut tai erotettu seurasta. Seuran hyväksyttyä liittymispyynnön maksu aktivoituu. Muista mennä suorittamaan jäsenmaksu Suomisportin kautta. Avoimet maksut itselle tai huollettavalle löytyvät Suomisportissa kohdasta ”MAKSUT”. Maksun eräpäivä on seuran sääntöjen mukaisesti 31.1., joten maksu erääntyy seuraan sen jälkeen liittyville heti. Seuran palvelut ovat käytettävissä vasta kun jäsenmaksu on suoritettu. Huomaa alempana olevat erilliset ohjeet liikuntaseteleillä maksaville.

Varsinainen jäsen: https://seurat.suomisport.fi/invite/5a583bfc-b8b1-4559-bf2b-272ed63d1084

Jäsenyys on tarkoitettu niille, jotka täyttävät jäsenyyskauden aikana 21 vuotta tai ovat sitä vanhempia. Jäsenmaksun suorittaminen on edellytys seuran palvelujen kuten ampumahallin ja ulkoratojen käyttöön. Myös kilpailuihin osallistuminen edellyttää voimassa olevaa seuran jäsenyyttä kilpailulisenssin lisäksi. Jäsenmaksu sisältää SJALin jäsenyyden ja vakuutuksen.

Juniorijäsen: https://seurat.suomisport.fi/invite/c49a6408-f8ae-42f9-878c-2e407684a01c

Jäsenyys on tarkoitettu niille, jotka täyttävät jäsenyyskauden aikana 20 vuotta tai ovat sitä nuorempia. Jäsenmaksun suorittaminen on edellytys seuran palvelujen kuten ampumahallin ja ulkoratojen käyttöön. Myös kilpailuihin osallistuminen edellyttää voimassa olevaa seuran jäsenyyttä kilpailulisenssin lisäksi. Jäsenmaksu sisältää SJALin jäsenyyden ja vakuutuksen.

Ulkojäsen: https://seurat.suomisport.fi/invite/c321a62d-3b1f-4e2a-bfea-765ead66e1ed

Ulkojäseneksi voidaan perustelluista syistä hyväksyä sellaisen kansallisen lajiliiton, jonka jäsen seura on, toisen jäsenyhdistyksen jäsenenä oleva henkilö. Ulkojäsenellä on oikeus käyttää seuran ampumaratoja ja muita palveluja.

Kun jäsenmaksu on maksettu niin sen tunnisteeksi seuran ohjaajat antavat Tuulimäessä, Ruskeasuolla tai Oittaalla kunkin jäsenyyskauden mukaisen tunnisteen (ranneke tms.), joka tulee pitää näkyvillä seuran ammuntavuoroilla

 Koska Suomisport ei suoraan tue ePassilla, Smartumilla tai Ederedillä maksamista, niiden kanssa jäsenmaksun maksaminen onnistuu alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 Epassi:

Tee jäsenyyspyyntö jäsenyydelle klikkaamalla ylempänä olevaa linkkiä. Seuraavaksi maksa ePassin mobiilisovelluksella saajalle ”Jousiammuntaseura Robin Hood ry” jäsenmaksutuote ”Jäsenmaksu (+kulut)”. Jos saldosi ei riitä, täydennä se etukäteen tililtäsi. Lopuksi lähetä viesti maksutavasta sähköpostilla rahastonhoitajalle osoitteeseen: rahastonhoitaja@hood-espoo.fi

 Smartum:

Tee jäsenyyspyyntö jäsenyydelle klikkaamalla ylempänä olevaa linkkiä. Seuraavaksi maksa Smartumpay-mobiilisovelluksella saajalle ”Robin Hood ry” jäsenmaksu syöttämällä summa-kenttään jäsenmaksun suuruus ja valitsemalla ”Maksa liikunta”. Komissiokulujen vuoksi jäsenmaksun suuruus tätä kautta on 104€. Jos saldosi ei riitä kattamaan koko summaa, maksa erotus tilisiirtona tilille FI78 5721 1520 2798 99 ja laita viestikenttään: ”Etunimi Sukunimi – jäsenmaksuosuus”. Lopuksi lähetä viesti maksutavasta sähköpostilla rahastonhoitajalle osoitteeseen: rahastonhoitaja@hood-espoo.fi

 Edenred:

Tee jäsenyyspyyntö jäsenyydelle klikkaamalla ylempänä olevaa linkkiä. Seuraavaksi maksa MyEdenred-mobiilisovelluksella saajalle ”Robin Hood ry” jäsenmaksu syöttämällä summa-kenttään jäsenmaksun suuruus ja valitsemalla ”Vahvista maksu”. Komissiokulujen vuoksi jäsenmaksun suuruus tätä kautta on 104€. Jos saldosi ei riitä kattamaan koko summaa, maksa erotus tilisiirtona tilille FI78 5721 1520 2798 99 ja laita viestikenttään: ”Etunimi Sukunimi – jäsenmaksuosuus”. Lopuksi lähetä viesti maksutavasta sähköpostilla rahastonhoitajalle osoitteeseen: rahastonhoitaja@hood-espoo.fi

  

Robin Hood membership and event payments in Suomisport

 Memberships and events of Robin Hood are purchased via Suomisport which is a service provided by Olympiakomitea to all Finnish sport clubs.

Using Suomisport is easy:  

  • go to address www.suomisport.fi
  • select English as language from top right corner, select ”LOG IN”
  • select English as language from top right corner
  • write in your phone number or e-mail address and select “Send me a single sign-on code” and you will receive 4 digit code which you use to log in.

 Next you are requested to fill in your personal information and e-mail address. You will receive via e-mail a link that is valid for 30 minutes. By clicking the link your account creation is confirmed and you can continue purchasing membership.

 In your own profile in Suomisport you can review your open payments, memberships, scores and register to competitions and events. Events (like training groups) offered by Robin Hood begin with “Robin Hood”. “Search events” is a separate choice besides “To Purchase” choice. Training groups cannot be purchased before the membership has been purchased.

To purchase Robin Hood membership select correct membership class from the list below. For next membership periods the membership payment is renewed automatically unless member has resigned or is expelled. After approval of membership by club the related payment becomes active in Suomisport under ”PAYMENTS”  section. Please remember to go to Suomisport to pay the membership fee. Note, that due date is 31.1. so payment due date is immediate for all new members after that date. Payment should be performed immediately in order to be able to use club services. Please note the detailed instructions further below for paying with vouchers. Club representavises will give a token as proof of the paid club memberhip.

Varsinainen jäsen/actual member: https://seurat.suomisport.fi/invite/5a583bfc-b8b1-4559-bf2b-272ed63d1084

Memberships is for persons who will be 21 during the membership period or are older than that. Paid membership is a pre-condition to be able to use club benefits and contains SJAL membership and insurance.

Juniorijäsen/junior member: https://seurat.suomisport.fi/invite/c49a6408-f8ae-42f9-878c-2e407684a01c

Junior members are those that will be 20 during the membership period or are younger than that. Paid membership is a pre-condition to be able to use club benefits and contains SJAL membership and insurance.

Ulkojäsen/external member: https://seurat.suomisport.fi/invite/c321a62d-3b1f-4e2a-bfea-765ead66e1ed

External member can be a person who is an actual member of another club and has a specific reason to be external member. External member can use all club services.

 

 Because Suomisport does not directly support payments with ePassi or Smartum. Payment of the membership with ePassi and Smartum mobile application is possible as described below.

 Epassi:

 First request membership via Suomisport using correct link above. Then using ePassi mobile application pay to ”Jousiammuntaseura Robin Hood ry” the membership fee ”Jäsenmaksu (+kulut)”. If your balance in Epassi is not enough for the payment, please top up it in advance. Finally, send notification of the payment type via email to Treasurer: rahastonhoitaja@hood-espoo.fi

 Smartum:

 First request membership via Suomisport using correct link above. Then using SmartumPay mobile application pay to ”Robin Hood ry” the membership fee and commission fee 104€ by typing in the sum into the sum field and by submitting the payment. In case your Smartum balance is not sufficient, please wire the remaining amount directly to Hood account FI78 5721 1520 2798 99 with the note ”FirstName Lastname – membership fee part”. Finally, send notification of the payment type via email to Treasurer: rahastonhoitaja@hood-espoo.fi

 Edenred:

 First request membership via Suomisport using correct link above. Then using MyEdenred mobile application pay to ”Robin Hood ry” the membership fee and commission fee 104€ by typing in the sum into the sum field and by submitting the payment. In case your Edenred balance is not sufficient, please wire the remaining amount directly to Hood account FI78 5721 1520 2798 99 with the note ”FirstName Lastname – membership fee part”. Finally, send notification of the payment type via email to Treasurer: rahastonhoitaja@hood-espoo.fi