Aika: 27.11.2013 kello 20:00

Paikka: Tuulimäen väestönsuojan kokoustila, Itätuulentie 9, Espoo

Kokouksen esityslista

 

 1. suoritetaan kokouksen avaus

 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

 3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

 4. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 6. vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kahdeksi seuraavaksi vuodeksi yleissuunnitelma

 7. valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi

 8. valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta muut hallituksen jäsenet (3-5 jäsentä)

 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

 10. vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 11. käsitellään hallituksen esitys merkki- ja palkitsemisohjesäännöksi

 12. käsitellään hallituksen esitys talousarvion muuttamisesta vuodelle 2013

 13. suoritetaan kokouksen päättäminen

 

Hallituksen esitykset lisätään seuran internetsivujen jäsenosioon viikon 47 aikana.