Kokouskutsu
Robin Hood ry
Seuran kevätkokous

Aika: perjantaina 25.4.2014 kello 17
Paikka: Kaisan Cafe, Itätuulenkuja 8, Espoo (Sampokujalla)
Esityslista:
1. suoritetaan kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä esitetään toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. suoritetaan kokouksen päättäminen

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita paikalle!