Robin Hoodin Syyskokous 29.11.2018 ei pystynyt valitsemaan uutta puheenjohtajaa kaudelle 2019, joten seuran hallitus kutsuu täten koolle ylimääräisen seuran kokouksen. Jos seuralla ei ole sääntömääräistä hallitusta 1.1.2019 alkaen, seuran toiminta pysähtyy.

Kokouskutsu
Seuran ylimääräinen kokous

Aika: 19.12.2018 kello 20:00
Paikka: Tuulimäen Kalliosuoja, Itätuulenkuja 9.

  1. Suoritetaan kokouksen avaus
  2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
  3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
  5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.
  7. Suoritetaan kokouksen päättäminen