Hyvää kesää kaikille!

 (English version below)

Nyt korona rajoitusten lievennettyä seuran toimintaa ollaan taas käynnistämässä. Ryhmätoiminta on jo käynnistynyt Ruskeasuolla ja seuran välineistö on myös siirretty sinne.

Seuran kokeilu-ja alkeisvuorot ovat kesän aikana tiistaisin ja torstaisin klo 18.15-19.45 korona rajoitusten takia myös jäsenten on syytä ilmoittautua alkeisvuoroille ( info@hood-espoo.fi ), jos tarvitsevat ohjausta. Tiistaisin ja torstaisin on myös nuorten ryhmien vuorot, jolloin seuran välineet ovat varmimmin käytettävissä. Muina aikoina seuran välineistä voi kysellä paikalla olevilta aktiiveilta.

Myös Oittaan maastorata on käytössä. Siellä ei varsinaista ohjattua toimintaa järjestetä, eikä seuran välineet ole käytettävissä, mutta apua ja opastusta voi kysellä paikalla olijoilta. Paikalta löytyy väkeä yleensä arkisin klo 17 jälkeen ja tietenkin viikonloppuisin.

Kilpailurintamalla on ollut hiljaisempaa rajoituksista johtuen, mutta nyt kilpailutoimintaa ollaan rajoitusten puitteissa taas käynnistämässä, seuraa SJAL:n web sivuja. Ensimmäiset kilpailut ovat nyt tulevana viikonloppuna. Kansainvälisiä kisoja ei tänä vuonna järjestetä lainkaan.

Tuulimäki on avoinna, mutta seuralla ei ole sinne vuoroja kesän aikana, mikäli sinulla on tuulimäen kaapeissa tavaroita niitä voi käydä hakemassa hallin tuulimäen aukioloaikoina.

Seuraamme edelleen hallituksen ja THL:n tiedotteita ja tiedotamme mahdollisista muutoksista, mikäli niitä tulee. Toivomme kaikkien seuran jäsenten toimivan vastuullisesti ja noudattavan harjoituspaikoilla olevia rajoitteita.

 KEVÄTKOKOUS

Seuran kevätkokous on tarkoitus järjestää keskiviikkona 24.6 klo 18.00 Ruskeasuon jousiammuntaradalla, eli siis ulkotiloissa. Tästä tulee vielä erillinen kutsu esityslistoineen. 

Terveisin

Ari

———–

Hello everybody!

Now, after the relaxation of the Korona restrictions, the activities of the club are being restarted. Group activities have already started in Ruskeasuo and the club’s equipment has also been transferred there.

The club’s trial and elementary shifts are on Tuesdays and Thursdays during the summer from 6.15 pm to 7.45 pm Due to Korona restrictions, members should also register for elementary shifts (info@hood-espoo.fi), if they need guidance. On Tuesdays and Thursdays, there are also shifts for young groups, making the club’s equipment most likely to be available. At other times, the club’s equipment can be inquired about on-site activists.

The Oittaa field track is also in use. There is no actual guided activity there and no club equipment is available, but help and guidance can be sought from those present. The place is usually crowded after 5pm on weekdays and of course on weekends.

It has been quieter on the competition front due to restrictions, but now competition activities are being relaunched within the restrictions, SJAL’s web pages to follow. The first competitions are now coming this weekend. There will be no international competitions this year.

Tuulimäki is open, but the club does not have shifts there during the summer, if you have items in Tuulimäki’s closets, you can visit them to pick them up during the  Tuulimäki opening hours.

We will continue to follow the announcements of the Government, local municipals  and THL and will inform you of any changes, if any. We hope that all members of the club will act responsibly and comply with the restrictions on training sites.

SPRING MEETING

The spring meeting of the club is scheduled to take place on Wednesday 24 June at 6 pm at the Ruskeasuo archery range, ie outdoors. This will become a separate invitation with agendas.


Regards

Ari 

Ari Helmiö

Puheenjohtaja

Robin Hood