Robin Hood ry:n kevätkokous

Aika 25.5.21 klo 18.00

Paikka: Etäkokous GOOGLE MEETS

Huom. Ilmoittaudu 24.5.21 mennessä: ari@hood-espoo.fi, linkki toimitetaan ilmoittautuneille

Kokouksen esityslista:

1. Avataan kokous.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

6. Esitetään vahvistettavaksi vuoden 2020 hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä esitetään toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Päätetään kokous.

Tervetuloa!

Ari Helmiö

puheenjohtaja