Korona kurimuksen pikkuhiljaa hellittäessä pyritään toimintaa taas käynnistämään.

Tuulimäessä ohjattu harjoittelu on mahdollista 2001 ja sen jälkeen syntyneille, ja muutamat junnuryhmien sisäharkat ehditään vielä pitää. Ilmat ovat vielä viileät mutta toiminta ulkona on mahdollista.

Ruskesuon kenttä on käytettävissä omatoimiseen harjoitteluun ja siellä on pakat jo paikoillaan. Aikuisten ryhmätoimintaa tullaan aloittamaan heti kun AVI/kaupunki sen sallii. Junnuilla ( 2001- ) harrastusryhmät jo pyörii ja pyrimme aloittamaan nuorten ( 2001- ) kokeiluvuorot myös.

Oittaan maastorata on ollut käytettävissä koko talven ja sitä on myös kunnostettu, eli myös Oittaa on käytettävissä omatoimiseen harjoitteluun.

Muistutus jäsenmaksusta

Tämä tiedote tulee vielä kaikille ( tänä tai viimevuonna jäsenmaksunsa maksaneille ), mutta toukokuun aikana siivoamme jäsenlistat. Tämän jälkeen jäsenet, jotka eivät ole maksaneet vuoden 2021 jäsenmaksua poistetaan jäsenlistoilta. HUOM, jäsenmaksu on edellytys Hoodin harjoittelupaikkojen käytölle. Eli maksa jäsenmaksusi suomisportissa.

Tämänvuotisia jäsenmaksun maksamista osoittavia hihamerkkejä saa hallituksen jäseniltä.

As the Korona is gradually eased, the aim is to start the activities again.

Guided practice in Tuulimäki is possible for those born in 2001 and after, and there have been some sessions in the junior groups. The weather is still chilly, but outdoor activities are possible.

Ruskeasuo field is available for self-practice and there are already target butts in place. Adult group activities will start as soon as AVI / city allows. Junnu (2001-) hobby groups are already running and we are trying to starttryout shifts for young people (2001-) as well.

The Oittaa field/3D course has been available throughout the winter and has also been renovated, which means that Oittaa is also available for independent training.

Reminder of membership fee. 

This bulletin will still be sent to everyone (who has paid their membership fees this year or last), but during May we will clean up the membership lists. Thereafter, members who have not paid the 2021 membership fee, will be removed from the membership lists.

NOTE, the membership fee is a prerequisite for using Hood’s training facilities. In other words, pay your membership fee at the SuomiSport, if you have not done so.

.

This year’s sleeve badges showing paid membership fees are available from board members.