Kokouskutsu 

 
Robin Hood Ry:n Syyskokous 2021

Aika: Ma 15.11.2020 klo 19.00

Paikka: Tuulimäen Kalliosuoja, Itätuulenkuja 9

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kahdeksi seuraavaksi vuodeksi yleissuunnitelma

7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.

8. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta muut hallituksen jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

10. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

11. Päätetään kokous.

Tervetuloa!

Ari Helmiö

puheenjohtaja