Vuodesta 2022 alkaen seuran jäsenyyksien hallinta ja jäsenmaksun maksaminen Suomisportissa muuttuu!

Ensimmäisenä vuonna 2022 kaikkien olevienkin seuran jäsenten tulee Suomisportissa pyytää liittymistä seuraan ”uusina jäseninä”. Seuraavalla kaudella aiemmin liittyneet ovat jo seuran jäseniä Suomisportissa ja heille generoituu uusi jäsenmaksu automaattisesti heti kun maksu kyseiselle jäsenluokalle luodaan uudelle kaudelle. Jäsenyys on pysyvä kunnes jäsen eroaa tai erotetaan riippumatta jäsenmaksun suorittamisesta.

Jäsenyyttä haetaan kunkin jäsenyysluokan liittymislinkkiä klikkaamalla. Linkit löytyvät tarkemmasta liittymisohjeesta. Liittymislinkki vie Suomisport portaaliin. Jos et ole rekisteröitynyt Suomisportin käyttäjäksi, on sinun samalla tehtävä rekisteröityminen (huoltaja voi toimia alaikäisen lapsensa puolesta). Seura hyväksyy tai hylkää liittymispyynnön.

Kauden jäsenmaksu aktivoituu avoimeksi Suomisportin tilillä vasta, kun pyyntö hyväksytään seuran toimesta ja avoin maksu löytyy omalta tai huollettavan tililtä kohdasta ”MAKSUT”.
Suomisport ei lähetä mitään maksumuistutusta, joten muista mennä suorittamaan avoin maksu Suomisportissa!

Jäsenedut saa käyttöön vasta, kun avoin maksu on maksettu Suomisportissa tai maksu on suoritettu liikuntasetelillä. Tarkempi ohje seuran jäseneksi liittymiseen ja jäsenmaksun maksamiseen on siis täällä.

From the beginning of 2022 the management of club memberships changes in Suomisport.

In 2022 also all current club members need to request to join club as ”new members” in Suomisport. The next year those joined earlier are already members and a new memberships fee is generated automatically for the new period. Membership is permanent until member leaves the club or is expelled.

Membership is requested by clicking the applicable membership link which will lead to Suomisport portal. If you have not registered earlier to Suomisport this needs to be done at the same time (parents can act on behalf of their underage). Club accepts or rejects the request.

Membership fee activates as open payment only after club has approved the request. It can be then found under ”Payments” section. Note that Suomisport does not send any reminder so please remember to go to Suomisport to pay the membership.

Club benefits are available after the payment has been done. Detailed instructions and links are here.