English version below

Kokouskutsu  

Robin Hood ry:n syyskokous 2022

Aika 16.11.21 klo 19.00

Paikka: Tuulimäki, kahvio

 

Kokouksen esityslista:

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kahdeksi

seuraavaksi vuodeksi yleissuunnitelma

 1. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen

puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.

 1. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta muut

hallituksen jäsenet

 1. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä

varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

 1. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 2. Vahvistetaan SM kisojen osallistumismaksujen korvaustaso ja juniorien kisamaksujen

korvaus.

 1. Päätetään kokous

 

Ari Helmiö

puheenjohtaja

 

Meeting invitation

Robin Hood Association’s Autumn meeting 2022

Time 16.11.2022 at 19.00

Location: Tuulimäki

 

Meeting agenda:

 

 1. The meeting is opened.
 2. A chairman and a secretary shall be elected for the meeting.
 3. Two (2) auditors of the minutes and two (2) tellers shall be elected.
 4. The attendance and voting members shall be noted.
 5. The legality and quorum of the meeting are established.
 6. The action plan and budget for the coming operating year are presented, and

master plan for next two years

 1. A Chairman of the Board will be elected for the next operating year from among the members of legal age, also called the chairman of the club.
 2. Other members of the Board will be elected from the adult members of the Club for the next operating year
 3. One or two auditors or operational auditors and the corresponding number deputy auditors or deputy operational auditors are selected
 4. Membership and supporter membership fees is confirmed
 5. Confirmation of the reimbursement level of participation fees for SM competitions and junior competition fees compensation.
 6. The meeting is closed.

 

Ari Helmiö

chairman