(English version below.)

Tervehdys kaikille!                     

Tällä kertaa tiedote vähän pidempi, siinä on paljon asiaa. Yritä lukea loppuun asti.

Kevätpäiväntasaus meni ja valoisa aika on jo melko pitkä. Kunhan lämpötila vielä vähän nousee, niin päästää ulos ampumaan. Vielä kuitenkin on Tuulimäessä normivuorot aina toukokuun loppuun asti.

Tuulimäen ruuhkaisimmat ajat ovat keskiviikko klo 18–19 ja lauantai klo 11–13. Mikäli voit ajoittaa treenaamisesi näiden aikojen ulkopuolelle, niin harjoittelu voi olla tehokkaampaa, kun väkeä on vähemmän. 

Seuran alkeisvälineet ovat ensi viikosta lähtien säännöllisesti käytettävissä myös maanantaisin klo 18–20 ja perjantaisin 18–20. Näinä aikoina joku avaimenhaltija on aina paikalla avaamassa välinekaapit. Varsinaista alkeisohjausta ei ole, mutta kokeneemmilta voi aina kysyä neuvoa ja opastusta.  Ammuntamatka on pääsääntöisesti 18 m.

Muistutus Tuulimäen turva- ja ammuntaohjeista: Ammuntaviivalle mennään ja nuoli nokitetaan vasta, kun kaikki viivan etupuolelta ovat poistuneet. Älä ammu rikkinäisiä nuolia tai rikkinäisellä jousella, tämä aiheuttaa vakavan vammautumisen vaaran itselle ja muille. Ampujan tulee pitää kuulo- ja näköaistit avoimena siten, että pystyy havainnoimaan vaaratilanteita ja kuulemaan muiden varoitukset. Jos siis käytät kuulokkeita tai korvanappeja, varmistu että kuulet mahdolliset varoitukset!

Ammuntaohjeita:

 • Katso, että ammuntalinjan etupuolella ei ole ketään ja kaikki ampuvat samalta viivalta.
 • Huomauta kanssa-ampujaa vaarallisesta käyttäytymisestä.
 • Vaurioituneita nuolia ja välineitä ei saa käyttää.
 • Älä odotuta muita, ammunta-aika noin 120 s.
 • Jos kärki jää taustaan, ota se pois tai merkkaa, ettei turhaan rikota nuolia.
 • Siirrä taulua 5 sarjan välein, jos ammut tiukkaa nippua, tämä säästää taustoja.
 • Kerää loppuun ammutut taulut roskikseen vihreän oven eteen käytävälle.
 • Älä epäröi kysyä tai pyytää neuvoja ohjaajilta, hallituksen jäseniltä tai kokeneemmilta ampujilta.

 

Seuramestaruus:

Seuran sisäammunnan seuramestaruus ratkaistaan seuraavan Divarin yhteydessä sunnuntaina 16.4. klo 13–17! Luokat aselajeittain ja taulut divarin mukaiset.  Kaikki mukaan! Näitä ei ole vähän aikaan ammuttukaan ja tämä on 1. osakilpailu koko seuramestaruussarjassa, muut ovat maasto ja 70/50 m, jotka ammutaan kesällä. 

 

Rata- ja taustatalkoita

Lumien sulaessa pitää ulkoampumapaikat kunnostaa. Oittaan maastoon pitää uudistaa sekä 3D- että maastoradat. Ruskeasuon kenttä kunnostetaan yhdessä muiden seurojen kanssa HJAPin (Helsingin jousiammuntapiiri) talkoopäivillä. Näistä tulee tarkemmin tiedotteita, kun ajankohdat ovat tiedossa.

 

Jousimetsästys

Metsästystiimi eli Robin Hood Bowhunting Team (Hood BHT) harjoittelee säännöllisen epäsäännöllisesti Oittaalla, yleensä keskiviikkoisin n. klo 18 joku on paikalla. Mikäli olet kiinnostunut jousimetsästyksestä ota yhteyttä Petteri Mikander, joka vetää BHT:tä (info@HoodBHT.fi ), Hood BHT:n omat sivut www.hoodbht.fi.

Hood BHT järjestää myös taljajousikokeiluita Oittaan maastossa, jos kiinnostusta ota yhteyttä Aleksi Lumme metsastakirja@gmail.com.

Hood BHT järjestää myös perinteisen Kaataja kisan Oittaalla 6.5.23 klo 10–16, lisätietoja : https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161191222079386&set=gm.6280506555344948&idorvanity=434558933273102

 

Kilpailut:

Pyrimme järjestämään kesän aikana sekä SJALin sääntöjen mukaiset 3D- ja maastokilpailut:

Kaataja 23 Oittaalla 6.5.2023 klo 10–16

Oittaa 3D 23, 14.5.2023

Oittaa Maasto 23, 4.6.2023

Näihin kaivataan järjestäjiä, tuomarit, tulospalvelu ja ratamestari. Halukkuudesta voi ilmoittaa ari@hood-espoo.fi

 

Kursseja Tuulimäessä:

Maanantaina 17.4. klo 18–21

Valmennusilta: Kisik Lee Shot Cycle

SJAL:n nuorten maajoukkuevalmentaja Aleksandra Ruuskanen pitää valmennusillan Tuulimäen hallilla maanantaina 17.4.2023. Ohjelma alkaa klo 18.00 teorialla ja jatkuu käytännön harjoitteilla. Valmennusillan teemana on Kisik Leen Shot Cycle, lisätiedot: Kisik Lee Online ja The KSL Shot Cycle.

Kaikki, joita teema kiinnostaa ovat halukkaita oppimaan uutta ja erilaista ovat tervetulleita mukaan. Kaikilla on mahdollisuus oppia jotain uutta illan aikana! Valmennusilta on jäsenille maksuton, paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautuminen Janne@hood-espoo.fi

Todennäköisesti kaikki halukkaat eivät tule mahtumaan kurssille, joten pyrimme järjestämään toisen samanlaisen myöhemmin, mutta jos tämä kiinnostaa ilmoita Jannelle niin tiedämme minkä verran näitä halukkaita on.

 

Kurssi alkeisvuoron ohjaajille

Huhtikuussa järjestetään muutaman tunnin mittainen alkeisohjaajakurssi, johon kaikki halukkaat ovat tervetulleita. Kurssilla opetetaan ohjaamisen perusteet, alkeisohjaajan tehtävät sekä katsotaan, millä mitoilla alkeisampujille annetaan välineitä eli opetellaan katsomaan mm. nuolten jäykkyys ja jousen pituus. Ilmoita kiinnostuksestasi info@hood-espoo.fi niin katsomme sopivan ajankohdan kurssille.

Kursin jälkeen osallistujalla on valmius toimia alkeisohjaajana seuran kokeilu- ja ohjausilloissa, joista siis maksetaan tuntikorvaus. Uusia ohjaajia tarvitaan, tämä sopii erityisesti opiskelijoille ja esim. eläkeläisille, joilla on aikaa ja tarvetta pienelle lisätulolle.

 

Tule oppimaan jousten ja nuolten korjausta!

Jousiammunnassa osa välineistä rakennetaan ampujan toimesta valmiista komponenteista, kuten vaikka nuolet. Välineet myös kuluvat ja niitä pitää osata korjata.

Välinekorjausilta järjestetään huhtikuun lopussa. Ilta on tarkoitettu niin ohjaajille kuin jäsenillekin. Opetamme tekemään nokinpaikan, keskipunoksen, etsimään oikean nokin nuoliin ja laittamaan puuttuvia kärkiä. Mikäli olet ostamassa omaa ensijousta tai haluat oppia huoltamaan välineitäsi, tule mukaan! Illan aikana korjaamme Hoodin alkeisvuoron välineitä ja opetamme teitä oman jousen huollossa. Tervetuloa!

 

Vuoden 2023 Seurapinssi

Nyt niitä saa! 2023 jäsenpinssi on saapunut. Ota valmiiksi esille Suomisportista kuitti jäsenmaksusta ja hae omasi alkeisvuorolta keskiviikkoisin ja lauantaisin!

 

Artemis

Maaliskuun lopussa ja huhtikuussa voi Tuulimäessä olla hieman enemmän ruuhkaa johtuen Artemiksen hallin sulkeutumisesta remonttia varten. Olemme tarjonneet osalle Artemiksen ryhmiä ja henkilöitä mahdollisuuden harjoitella Tuulimäessä.

 

Seuran Ensijousi-konsepti

Hoodilla on jonkin verran ensijousiksi sopivia välineitä, joita on mahdollisuus vuokrata lyhyeksi ajaksi. Kun ammuntaharrastusta jatkettaessa seuran alkeisvälineet eivät enää edistä kehittymistä, on aika hankkia omat välineet. Omien välineiden kynnyksen madaltamiseksi on mahdollista koota seuran välineistöstä sopiva alkeisjousi, joka on vuokrattavissa muutaman kuukauden ajaksi, ennen oman jousen hankkimista. Tästä kannattaa kysellä Marjalta ja Jannelta, meillä lienee kaikkia jousityyppejä vuokrattavissa.

Toivotan jäsenistölle hyvää kevään jatkoa! 

Ari

Puheenjohtaja

– – –


Hello everybody!

 

This time the text is a bit longer, there are several important things, so read to the end.

The spring equinox has passed, and the daylight time is already quite long. As soon as the temperature rises a little more, you can go outside to shoot. However, Tuulimäki still has normal shifts until the end of May.

The busiest times in Tuulimäki are Wednesday from 18:00 to 19:00 and Saturday from 11:00 to 13:00. If you can schedule your training outside of these times, your training can be more effective.

For this reason, the club’s elementary equipment is also regularly available on Mondays from 18:00 to 20:00 and on Fridays from 18:00 to 20:00. During these times, a key holder is always there to open the tool cabinets. There is no actual beginner guidance, but you can always ask more experienced shooters for advice and guidance. As a rule, the shooting distance is 18 m.

A reminder of Tuulimäki’s safety and shooting instructions: Go to the shooting line and nock the arrow only when everyone has returned to the shooting line from the targets! Do not shoot broken arrows or with a broken bow, this poses a risk of serious injury to yourself and others. The archer must keep his senses of hearing and sight open so that he can observe dangerous situations and hear the warnings of others. So, if you use headphones or earbuds, make sure you hear any warnings!

Shooting instructions:

 • See that there is no one between the shooting line and targets when you start shooting. See also that everyone is shooting on the same line
 • Point out to your co-archer for any dangerous behavior.
 • Damaged arrows and equipment may not be used.
 • Don’t make others wait, shooting time is about 120 s.
 • If the point of your arrow remains in the targetbutt, remove it, mark it or ask for help to dig it out. When staying in the bale, it will break the next arrow hitting it.
 • Move your target every 5 sets, if you are shooting a tight bunch. This will considerably save targetbutts.
 • Collect all the fully used targets for trash in front of the green door in the corridor.
 • Do not hesitate to ask or seek advice from instructors, board members or more experienced shooters.

 

Hood Championships

Hood indoor championship will be shot together with the next Divari on Sunday, April 16th from 13:00 to 17:00! Categories  by bow type and targets according to the Divari. Everybody is welcome to join! These have not been shot for a while and this is the 1st competition in the entire club championship series, the others are Field and 70/50 m, which are shot in the summer.

 

Setting up the outdoor areas

When the snow melts, the outdoor shooting places must be renovated. Both the 3D and field tracks need to be renewed in Oittaa. The Ruskeasuo archery field will be renovated together with other clubs during HJAP’s work days. There will be more detailed announcements about these when the dates are known.


Bow hunting

The Robin Hood Bowhunting Team (Hood BHT) trains more or less regularly in Oittaa, usually on Wednesdays at around 6 pm someone is there. If you are interested in bow hunting, contact Petteri Mikander, who runs BHT (info@HoodBHT.fi), Hood BHT’s own website is www.hoodbht.fi.

Hood BHT also organizes compound bow try-outs in Oittaa, if you are interested, please contact Aleksi Lumme metsastakirja@gmail.com.

Hood BHT also organizes the traditional Kaataja competition in Oittaa on 6.5.23 from 10 am to 4 pm, more information: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161191222079386&set=gm.6280506555344948&idorvanity=434558933273102

 

Competitions:

We try to organize 3D and field competitions during the summer and according to SJAL rules:

Kaataja 23 in Oittaa 6 May 2023 from 10 am to 4 pm

Oittaa 3D 23, 14 May 2023

Oittaa Maasto 23, 4 June 2023

Organizers, judges, results service and track master are needed for these. You can notify ari@hood-espoo.fi

 

Archery course: Kisik Lee Shot Cycle

On Monday 17th of April from 18:00 to 21:00

Finnish Archery Associations national junior team coach Aleksandra Ruuskanen gives an archery course in Tuulimäki on Monday, April 17th, 2023. The program starts at 18:00 with theory and continues with practical exercises. The theme of the training is Kisik Lee’s Shot Cycle, additional information: Kisik Lee Online and The KSL Shot Cycle.

Everyone is welcome to join. Everyone can learn something new during the evening! This training is free for members, places are limited. Registration: Janne@hood-espoo.fi

We will try to organize another similar one later, but if you are interested in this one, let Janne know so we know how many are coming. 

 

Course for beginners’ instructors:

In April, a beginner’s instructor course lasting a few hours will be organized, to which all interested members are welcome. The course teaches the basics of being an instructor, the duties on beginners’ shift and how to select a bow for beginner shooters. You will learn about spines, arrow stiffness and bow lengths. Send us an email to info@hood-espoo.fi and we will find a suitable time for the course.

After the course, the participant is ready to work as a beginner instructor in the Hood’s try-out and beginners’ shift evenings. Hourly fee is paid. New instructors are needed, this is especially suitable for students and pensioners who have time and need a little extra income.

 

Come to learn how to repair bows and arrows!

In archery, some of the equipment is built by the archers from ready-made components, such as nocks, vanes, and nocking points. Equipment also wears out and you need to know how to repair them.

The equipment repair course is organized at the end of April. The course is intended for instructors as well as members. We teach how to make a nocking point, central braid, find the right nock on arrows and assemble the points. If you are buying your first bow or want to learn how to maintain your equipment, come along! During the evening, we will repair Hood’s beginner equipment and teach you how to maintain your own bow. Welcome!

 

Hood 2023 membership pin

Now you can get them! 2023 membership pin has arrived. Get your membership fee receipt ready from Suomisport and pick up your pin on the beginner’s shift on Wednesdays and Saturdays!

 

Artemis

At the end of March and the beginning of April, there may be a little more traffic in Tuulimäki. Due to the closure for renovation of the shooting range of Archery Club Artemis in Helsinki, we have offered some Artemis groups and individuals the opportunity to train in Tuulimäki.

 

The club’s First Bow concept

Hood has some equipment suitable for beginners, which can be rented for a short time. When you outgrow the bows and arrows on the beginners’ shift it’s time to get your own equipment. It is possible to assemble a real first bow with the club’s equipment. The set can be rented for a few months, while acquiring your own bow. You should ask Marja or Janne about this, we probably have all types of bows available for rent.

I wish the members a good continuation of the spring!

 

 

Ari
Chairman