Kokouskutsu
Robin Hood ry:n kevätkokous
Aika 13.5.24 klo 19:00
Paikka Espoo, Tapiola, Tuulimäki
Kokouksen esityslista:
1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
6. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
esitetään toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Päätetään kokous.
Meeting agenda:
1. The meeting is opened.
2. A chairman and a secretary shall be elected for the meeting.
3. Two (2) auditors of the minutes and two (2) tellers shall be elected.
4. The attendance and voting members shall be noted.
5. The legality and quorum of the meeting are established.
6. The annual report and financial statements prepared by the board of directors are
presented for approval, and the operational audit report issued by the operational
auditors is presented.
7. It is decided on the confirmation of the financial statements and the granting of
discharge from liability to the board of directors and other responsible parties.
8. The meeting is closed.
Ari Helmiö
chairman