Tervehdys kaikille!                      English version below

 

Tuulimäessä käy näin syksyllä väkeä ihan mukavasti, joskin keskiviikko ja lauantai tuntuvat olevan suosituimmat päivät. Maanantaisin hallilla tuntuisi olevan hieman väljempää, joten sitäkin päivää voisi käyttää ahkerammin.

Nyt lähiviikkoina on muutamia seuran aktiviteetteja ensin 5.11 on Tuulimäen syyskisa, joka on jo tätä kirjoitettaessa täynnä Järjestelyihin toki tarvittaisiin talkoolaisia. Ensin perjantaina 4.11 klo 18.00 eteenpäin laitetaan halli kisakuntoon eli siirretään pöydät, tuolit ja laitetaan taulut,… Tähän kaivattaisiin apukäsiä, eli toivottavasti usea pääsee paikalle jo perjantaina.  Sitten lauantaina tarvittaisiin myös talkooväkeä järjestelyihin mm. kahvioon, tauluryhmään. Halukkaat voisivat ilmoittautua Jaakolle jaakko@hood-espoo.fi 

Hood Syyskokous 16.11.2022 klo 19 Tuulimäessä ( tästä tulee vielä  erillinen kutsu )  eli valitaan pj, hallitus, vahvistetaan ensivuoden budjetti ja toimintasuunnitelma.

Vuoropoikkeuksia: Marraskuussa on valitettavasti useampia päiviä, jolloin Tuulimäkeen ei pääse  ampumaan. Ensin 5.11. Tuulimäkikisa  seuraavaksi 9.-13.11 Ilma-aseiden ammuntalaitteiden huoltoa, jolloin päästään osittain omille vuoroille ja n. ½ hallia käytettävissä. Tästä ilmoitellaan tarkemmin WhatsApp ryhmässä. Lisäksi 18.-20.11 ESF: n kisat, jolloin halli ei ole meidän käytössämme.

Marraskuun divarikisa jouduttiin huollon takia siirtämään sunnuntaille 27.11.22 klo 13.00.

Mitalikahvit keskiviikkona 30.11 klo 18.00 juhlistetaan viime kesän kansainvälisillä areenoilla menestyneitä ampujia:  Jere Forsberg EM-kultaa parajousiammunnan EM kisoissa  ja Anna-Leena Grönqvist pronssia EBHC 2022 kisojen veteraaniluokassa.

Alkeis-, kokeilu- ja ryhmävuorot pyörivät normaalisti. Olemme myös suunnittelemassa kilpaileville ja/tai kilpailua aloitteleville valmennus/ohjausryhmää. Tämä olisi matalan kynnyksen valmennusta joka tähtää kilpailu-uran aloittamiseen tai jo kilpaileville ohjattua valmennusta. Ajatuksena olisi, että valmentaja olisi ampujien tukena n. 2 tuntia viikossa. Mikäli sinulla on kiinnostusta tähän niin ilmoita kiinnostuksesi minulle ari@hood-espoo.fi. Katsotaan saataisiinko tällainen ryhmä kasaan.

Stipendi anomukset: Muistutan jäsenistöä myös stipendianomuksista. Hood on perinteisesti muistanut pääsääntöisesti seuran  junioriampujia stipendeillä, Hallitus toivoo vapaamuotoisia stipendianomuksia marraskuun loppuun mennessä, joissa perustellaan miksi ko. ampujaa pitäisi muistaa stipendillä.

Muistutan myös, että olemme varanneet myös yhden aamuvuoron tiistaisin klo 8–10 vuoden loppuun asti, mikäli tarvetta on, voidaan lisätä myös toinen arkiaamuvuoro.

Mikäli löytyy halukkaita uusia ohjaajia ja/tai valmentajia, kerro se meille, niin voimme järjestää koulutusta ja mahdollisuuksia ohjaustoimintaan. Hood maksaa tuntipalkkaa kaikille ohjaajilleen, joten työ soveltuu hyvin esim. opiskelijoille.

  Pyrimme ilmoittamaan syksyn muista tapahtumista webissä, Hoodin Facebook-sivuilla ja WhatsApp-kanavalla ( https://chat.whatsapp.com/J5RVAFSxAHeJyTpDIAFLWT).

Hyvää syksyn jatkoa kaikille jäsenille!

 

Ari

Hoodin Puheenjohtaja

ari@hood-espoo.fi

 ——————————————————–

Dear members!

 

Tuulimäki has been quite crowded this fall, although Wednesday and Saturday seem to be the most popular days. On Mondays, the hall would seem to be a little more spacious, so that day could be used more diligently. The number of members of the club had decreased a bit during the corona, but now that the corona situation has calmed down a bit, we have gotten back on the path of growth.

 There are a few club activities in the coming weeks, first on 5.11 is the Tuulimäki autumn competition, which is already full as I write this. Of course some volunteers would be needed for the arrangements, first on Friday 4.11 at 18:00, then we will set the hall in competition condition, i.e. we will move tables, chairs and put up targets, etc… Helping hands would be needed for this, so hopefully many people will be there already on Friday. Then, on Saturday, we would also need volunteers for the arrangements, e.g. to a coffee shop, a target group. Those interested could register with Jaakko at jaakko@hood-espoo.fi. Even first-timers can join, guidance is provided for all tasks.

 Hood Autumn meeting 16.11.2022 at 19:00 in Tuulimäki (there will be a separate invitation for this), i.e. the chairman, the board of directors will be elected, next year’s budget and action plan will be confirmed.

 Shift exceptions: Unfortunately, there are several days in November when you can’t shoot at Tuulimäki. First 5.11. Tuulimäki competition next 9.-13.11 Maintenance of air gun target equipment, when we partially get to our own shifts and approx. ½ hall available. This will be announced in more detail in the WhatsApp group. In addition, 18.-20.11 ESF’s competitions, when the hall is not at our disposal either.

 Due to maintenance, the November Divari contest had to be moved to Sunday 27.11.22 at 13:00.

 The medal coffees on Wednesday 30.11 at 18:00 will celebrate shooters who were successful in last summer’s international arenas: Jere Forsberg won the EC gold in the EC para archery championships and Anna-Leena Grönqvist won the bronze in the veteran category of the EBHC 2022 championships.

 Beginners, trial and group shifts run normally. We are also planning a new coaching/guidance group for those who compete and/or are willing starting to compete. This would be low-threshold coaching aimed at starting a competitive career or guided coaching for those already competing. The idea would be for the coach to support the shooters for approx. 2 hours a week. If you are interested in this, let me know your interest at ari@hood-espoo.fi. Note All types of disciplines. Let’s see if such a group could be assembled.

Scholarship applications: I also remind the members about scholarship applications. Hood has traditionally remembered the club’s junior shooters with scholarships as a rule, the Board hopes for free-form scholarship applications by the end of November, which justify why the shooter should be remembered with a scholarship.

 I also remind you that we have also reserved one morning shift on Tuesdays from 8 to 10 am until the end of the year, if there is a need, we can also add another weekday morning shift.

If there are willing new instructors and/or coaches, let us know, so we can organize training and opportunities for guidance activities. Hood pays an hourly wage to all of its tutors, so the work is well suited for e.g. students.

 

 We try to announce other autumn events on the web, on Hood’s Facebook page and on the WhatsApp channel (https://chat.whatsapp.com/J5RVAFSxAHeJyTpDIAFLWT).

Happy autumn continuation to all members!

 

Ari

 

 

Hood’s Chairman

ari@hood-espoo.fi